Inleiding

Het tegenkomen en kennen van mensen die in armoede leven, heeft er toe geleid dat in 2012 er initiatieven zijn gebundeld om in de gemeente Marum en Grootegast een voedselbank op te richten.
Het streven is een goed functionerende voedselbank in de gemeente Marum en gemeente Grootegast te realiseren.

Het initiatief is gekomen vanuit de Protestantse Kerk Nederland Doezum en Grootegast, House of Blessing Grootegast, de Partij van de Arbeid Marum en de Zijlen.
Inmiddels is er brede bijval vanuit diverse geledingen.

Kijkend naar ons woongebied was het van oudsher ploeteren in het natte veenachtige gebied. Arme kleine boeren en veel kleinschalige activiteiten waren kenmerkend voor de streek. Een gebied met veel kleine dorpen die allemaal wat eigens hebben.
Gelukkig hebben de mensen zich uit de armoede omhoog kunnen werken en is de welvaart de laatste decennia erg toegenomen. Het gemiddelde gezinsinkomen ligt nu zelfs rond het landelijke gemiddelde.

Desondanks is er een altijd een kleine groep mensen die het niet redt. Zij leven op of onder de armoedegrens. En door de huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen groeit deze groep.

Armoede komt dus voor, ook bij ons in de buurt, helaas.
Soms is armoede zichtbaar. Maar heel vaak is dat niet het geval en is er stille armoede. Want de Westerkwartierse volksaard is bescheiden en op zich gericht . Wij redden ons wel. Nait soezen gewoon doorgaan. Je gaat toch niet uitgebreid over je problemen praten, wel?

Maar mensen die in onze gemeenten actief zijn vanuit de kerk, hulpverleningsinstanties, artsen, Humanitas, het ombudsteam, maatschappelijk werk en andere organisaties komen ze wel tegen: mensen tegen die in armoede leven.
Heel schrijnend is dat steeds meer kinderen dit meemaken en ervaren.

Tot op heden is er in de gemeente Grootegast en gemeente Marum geen voedselbank. Een aantal mensen ontvangen op dit moment een voedselpakket uit Stad Groningen of van Voedselbank Noorderveld.
Daarnaast zijn er rondom kerst een aantal initiatieven om kerstpakketten te bezorgen. De ontvangers zijn blij, verrast en soms zichtbaar ontroerd
Maar dit alles is geen structurele oplossing en kan beslist beter. Voedsel is geen luxe.

Dus hebben we de krachten gebundeld en gaan aan de slag. Samen.